(همیلتون) حوض سباحه طبیعی فی تکزاس
تبلغ مساحته 940 متر مربع وارتفاع الشلال 15 متر
یقع غرب مدینه تکزاس فی امریکا بفاصله 37 کیلومتر
حوض سباحه طبیعی 01.jpg

حوض سباحه طبیعی 03.jpg

حوض سباحه طبیعی 04.jpg
حوض سباحه طبیعی 06.jpg
حوض سباحه طبیعی 07.jpg
حوض سباحه طبیعی 08.jpg
حوض سباحه طبیعی 09.jpg
حوض سباحه طبیعی 10.jpg
حوض سباحه طبیعی 12.jpg
حوض سباحه طبیعی 13.jpg
حوض سباحه طبیعی 16.jpg

 

بواسطة : aziz

شاهد جميع مقالات

مقالات ذات صلة